Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 6-letnia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych zostaje przekształcona w 8-letnią Szkołę dla Dorosłych. W związku z tym od 1 września 2017 r. rusza nabór do 7 klasy SP. ZAPRASZAMY !!!

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 45 dla Dorosłych
i Gimnazjum Przysposabiające
do Pracy
Start Aktualności Galerie Kontakt

Dobre słowo dla Ciebie:

Rekrutacja do GPP

Zasady rekrutacji w Gimnazjum Przysposabiającym do Pracy

 

1. Do gimnazjum przyjmuje się słuchaczy, którzy ukończyli 15 lat.

 2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje słuchaczy zamieszkujących gminę Gdańsk.

 3. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dyrektor może przyjąć słuchaczy zamieszkujących poza obwodem gminy Gdańsk za zgodą organu prowadzącego.

 4. Słuchacze składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty  

 Wniosek – pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych w przypadku uczniów niepełnoletnich 

 Fotografie formatu legitymacyjnego – 2 sztuki 

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku klasy II i III ostatnie świadectwo promocyjne.

  5. Szkolna komisja rekrutacyjna w składzie:

               przewodniczący: wicedyrektor

               członkowie: pedagog, psycholog, doradca zawodowy

               przyjmuje wnioski i przeprowadza weryfikację złożonych dokumentów.

 6. Rekrutacja odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 7. Słuchacz zostaje przyjęty do szkoły po dostarczeniu kompletu dokumentów oraz zaświadczenia potwierdzającego realizację praktycznego przysposobienia do pracy zawodowej w przypadku słuchaczy niepełnoletnich.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
32 0.10933613777161