W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 45 dla Dorosłych
i Gimnazjum Przysposabiające
do Pracy
Start Aktualności Galerie Kontakt

Dobre słowo dla Ciebie:

Gimnazjum Przysposabiające do Pracy

Zasady rekrutacji do Gimnazjum Przysposabiające do Pracy

1. Do gimnazjum przyjmuje się słuchaczy, którzy ukończyli 15 lat.

2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje słuchaczy zamieszkujących gminę Gdańsk.

3. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dyrektor może przyjąć słuchaczy zamieszkujących poza obwodem gminy Gdańsk za zgodą organu prowadzącego.

4. Słuchacze składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty  

Wniosek – pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych w przypadku uczniów niepełnoletnich 

Fotografie formatu legitymacyjnego – 2 sztuki 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku klasy II i III ostatnie świadectwo promocyjne.

 5. Szkolna komisja rekrutacyjna w składzie:

              przewodniczący: wicedyrektor

              członkowie: pedagog, psycholog, doradca zawodowy

              przyjmuje wnioski i przeprowadza weryfikację złożonych dokumentów.

6. Rekrutacja odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

7. Słuchacz zostaje przyjęty do szkoły po dostarczeniu kompletu dokumentów oraz zaświadczenia potwierdzającego realizację praktycznego przysposobienia do pracy zawodowej w przypadku słuchaczy niepełnoletnich.

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.099690914154053